Vi investerer

i større minoritetsandele i morgendagens bedste selskaber, og vi forvalter finansielle porteføljer

i større minoritetsandele i morgendagens bedste selskaber, og vi forvalter finansielle porteføljer

Vi samarbejder

gennem aktive partnerskaber


gennem aktive partnerskaber


Vi udvikler

de bedste forudsætninger for vore partneres langsigtede vækst

de bedste forudsætninger for vore partneres langsigtede vækst

Nøgletal

Nøgletal

12.9

mia. kr. under forvaltning

mia. kr. under forvaltning

27

medarbejdere

medarbejdere

Hvordan vi arbejder med

Hvordan vi arbejder med

Strategiske Investeringer

Kirk Kapital er en betroet partner inden for større minoritetsinvesteringer med en aktiv ejerskabsagenda.

Vi investerer i mellemstore skandinaviske virksomheder med markedsledende positioner i vækstindustrier.

Vores minoritetsportefølje indeholder en række selskaber med aktiviteter inden for service og produktion. Vores mål er at udvide denne portefølje i de kommende år.

Vi er kompetente og jordnære i vores tilgang til partnerskaber. At skabe tillidsbaserede relationer er centralt for alt, hvad vi gør. Et samarbejde med Kirk Kapital kræver, at hver part arbejder ud fra fælles værdier og forstår de respektive forventninger og mål. Vi mener, at åben og ærlig dialog til enhver tid er afgørende for at sikre et stærkt, langsigtet samarbejde.

Kirk Kapitals unikke model for aktive minoritetsinvesteringer sikrer vore partneres uafhængighed og skaber de bedste forudsætninger for deres varige succes. Dette opnår vi ved at tilbyde aktiv bestyrelsesrepræsentation, adgang til kompetencer samt vidensdeling på tværs af porteføljen. Vi tilbyder altid en individuelt tilpasset tilgang, der er nøje afstemt med vore partneres ønsker. Alt i alt skaber det de bedste forudsætninger for den enkelte virksomheds langsigtede vækst.

Case historier

Case historier

Stolte af at være en del af

Fremtiden er en leg

KOMPAN

KOMPAN

Passion for teknologi og innovation

Globeteam

Globeteam

Hvordan vi arbejder med

Hvordan vi arbejder med

Finansielle Investeringer

Finansielle Investeringer udgør den traditionelle del af formueforvaltningen i Kirk Kapital. Vi administrerer investeringerne igennem Kirk Kapital Fondsmæglerselskab, hvor vi varetager en del af formuen i Kirk Kapital-porteføljen, samt en række eksterne porteføljer. Porteføljeplejen er individuelt tilpasset til vores partneres specifikke ønsker og behov. Porteføljerne består af en bred vifte af investeringer, der inkluderer både aktier, obligationer og alternative investeringer.

Vi forvalter ligeledes midlerne i velgørenhedsfonden Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond på pro bono-basis.

Kirk Kapital Fondsmæglerselskab er en uafhængig, multi-porteføljeforvalter med et langsigtet fokus

En uafhængig formue- og porteføljeforvalter

Vi arbejder med forskellige forvaltere og fonde overalt i verden

Vi har fuldt ansvar for porteføljekonstruktion og risikostyring

Vi forvalter mere end 10 porteføljer

Vi integrerer bæredygtige faktorer i vores porteføljepleje og er med-underskrivere af UN PRI.

Vi stræber efter at have en positiv indflydelse på samfundet gennem vores aktiviteter, og vi har tilsluttet os til FNs Global Compact principper

Kirk Kapital Fondsmæglerselskab blev etableret ved udgangen af 2020 ud fra et ønske om at operere efter de højeste standarder i relation til f.eks. compliance, rapportering og afkast.

Kirk Kapital Fondsmæglerselskab er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Juridisk-information

Hvordan vi arbejder med

Hvordan vi arbejder med

Familiekontoret

Familiekontoret leverer en bred vifte af tjenester til vores samarbejdspartnere.

Det inkluderer formueoversigter, administrativ og økonomisk planlægning, successionsplanlægning samt administration og regnskab for en række virksomheder ejet af samarbejdspartnerne. Familiekontoret administrerer i tillæg den velgørende fond, Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond, på pro bono-basis.