Vi investerer

i større minoritetsandele i morgendagens bedste selskaber, og vi forvalter finansielle porteføljer

i større minoritetsandele i morgendagens bedste selskaber, og vi forvalter finansielle porteføljer

Vi samarbejder

gennem aktive partnerskaber

gennem aktive partnerskaber

Vi udvikler

de bedste forudsætninger for vore partneres langsigtede vækst

de bedste forudsætninger for vore partneres langsigtede vækst

Nøgletal

Nøgletal

8

Mia. kr. under forvaltning

Mia. kr. under forvaltning

21

Medarbejdere

Medarbejdere

Hvordan vi arbejder med

Hvordan vi arbejder med

Strategiske Investeringer

Kirk Kapital er en betroet partner inden for større minoritetsinvesteringer med en aktiv ejerskabsagenda.

Vi investerer i mellemstore skandinaviske virksomheder med markedsledende positioner i vækstindustrier.

Vores minoritetsportefølje indeholder en række selskaber med aktiviteter inden for service og produktion. Vores mål er at udvide denne portefølje i de kommende år.

Vi er kompetente og jordnære i vores tilgang til partnerskaber. At skabe tillidsbaserede relationer er centralt for alt, hvad vi gør. Et samarbejde med Kirk Kapital kræver, at hver part arbejder ud fra fælles værdier og forstår de respektive forventninger og mål. Vi mener, at åben og ærlig dialog til enhver tid er afgørende for at sikre et stærkt, langsigtet samarbejde.

Kirk Kapitals unikke model for aktive minoritetsinvesteringer sikrer vore partneres uafhængighed og skaber de bedste forudsætninger for deres varige succes. Dette opnår vi ved at tilbyde aktiv bestyrelsesrepræsentation, adgang til kompetencer samt vidensdeling på tværs af porteføljen. Vi tilbyder altid en individuelt tilpasset tilgang, der er nøje afstemt med vore partneres ønsker. Alt i alt skaber det de bedste forudsætninger for den enkelte virksomheds langsigtede vækst.

Case historier

Case historier

Stolte af at være en del af

Fremtiden er en leg

KOMPAN

KOMPAN

Passion for teknologi og innovation

Globeteam

Globeteam

Hvordan vi arbejder med

Hvordan vi arbejder med

Finansielle Investeringer

Finansielle Investeringer udgør den traditionelle del af formueforvaltningen i Kirk Kapital. Vi administrerer en række porteføljer, der er individuelt tilpasset vores samarbejdspartneres specifikke ønsker og behov. Porteføljerne består af en bred vifte af investeringer, der inkluderer både aktier, obligationer og alternative investeringer.

Vi administrerer også kapital på vegne af velgørenhedsfonden, Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond, på pro bono-basis.

En uafhængig, multi-porteføljeforvalter med et langsigtet fokus

En uafhængig formue- og porteføljeforvalter

Vi arbejder med forskellige forvaltere og fonde overalt i verden

Vi har fuldt ansvar for opbygning af de enkelte porteføljer og risikostyring

Hvordan vi arbejder med

Hvordan vi arbejder med

Familiekontoret

Familiekontoret leverer en bred vifte af tjenester til vores samarbejdspartnere.

Det inkluderer formueoversigter, administrativ og økonomisk planlægning, successionsplanlægning samt administration og regnskab for en række virksomheder ejet af samarbejdspartnerne. Familiekontoret administrerer i tillæg den velgørende fond, Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond, på pro bono-basis.