Kirk Kapital lander rekordresultat i 2021

Generelle nyheder   /  

27.04.2022

Det familieejede investeringsselskab, Kirk Kapital, kom ud af 2021 med et rekordstort investeringsafkast på 1.546 mio. kr. Det flotte resultat er sket på baggrund af et afkast på 1.274 mio. kr. fra strategiske investeringer i en række danske og nordiske selskaber samt et afkast på 358 mio. kr. fra de finansielle investeringer i aktier, obligationer og alternativer.

 

”Vi er både meget tilfredse og stolte over at kunne præsentere det bedste investeringsresultat for Kirk Kapital nogensinde. Resultatet er langt over det, vi havde forventet,” siger CEO i Kirk Kapital Kim Gulstad.

 

Indenfor de strategiske investeringer, som udgør 4,4 mia. kr., fremhæver Kim Gulstad, at der har været en bred positiv underliggende driftsudvikling i porteføljen af 13 selskaber. I øvrigt gennemførte Kirk Kapital succesfulde frasalg i 2021 af Globeteam og Exxit 59. Kirk Kapital fik også nye selskaber i porteføljen, idet man i 2021 købte andele i VivoMega og Ellepot. Hertil er der i 2022 tilføjet større minoritetsposter i norske Promon og danske Cookie Information.

 

De finansielle investeringer udgør 2,5 mia.kr., men i tillæg investeres også 5,7 mia. kr. for klienter, hvor Kirk Kapital fungerer som ekstern kapitalforvalter.

 

”Det gode afkast på vores finansielle investeringer skyldes primært et stort bidrag fra unoterede aktiver, som sikrede os et samlet resultat, der lå lidt over det generelle marked,” siger Kim Gulstad, der tilføjer at Kirk Kapitals rolle som ekstern forvalter for eksterne kunder har bidraget til både at højne kvaliteten af de finansielle investeringer og sænket investeringsomkostningerne.

 

”Når vi ser på 2022, så har starten på året været meget urolig, primært drevet af den tragiske konflikt i Ukraine. Vi er dog gået ind i året fra et stærkt ståsted,” siger Kim Gulstad.

 

Bæredygtighed er nu en integreret del af Kirk Kapitals stategi og i selskabets drift og investeringer. I 2021 har Kirk Kapital underskrevet UN Global Compact Principles og har valgt at prioritere at arbejde med fire verdensmål.

 

Om Kirk Kapital

Kirk Kapital er et familieejet investeringsselskab, der ejes af Kirk Johansen-familien. Kirk Johansen-familien er efterkommere af Ole Kirk Christiansen, som etablerede LEGO. Kirk Kapital forvaltede ved udgangen af 2021 ca. 12,9 mia. kr., hvoraf de 5,7 mia. kr. forvaltes for klienter, hvor Kirk Kapital fungerer som outsourcet CIO. Kapitalen er investeret i strategiske investeringer og finansielle investeringer. Inden for strategiske investeringer er Kirk Kapital en aktiv og langsigtet ejer af større minoritetspositioner. Porteføljen udgør i 13 selskaber ved udgangen af 2021; Beck Pack, Danske Stenhuggerier, DTE, Ellepot, FMD, Globeteam, Kompan, Scanmetals, Tacton, TITAN Containers, TP Aerospace, TPS Rental Systems og VivoMega. I 2022 er tilføjet norske Promon og danske Cookie Information.

 

Læs årsrapport 2021 her

Læs bæredygtighedsrappport 2021 her