Kirk Kapital øger ejerandel i Ferrosan Medical Devices fra 30 pct. til 40 pct.

Strategiske Investeringer   /  

27.09.2022

Den danske medicovirksomhed Ferrosan Medical Devices Group A/S (FeMD) får nu både Lundbeckfonden og ATP ind som ejere med et 30% ejerskab hver. Samtidig øger Kirk Kapital selskabets ejerandel fra 30% til 40% i FeMD, der er blandt verdens førende inden for hæmostatiske produkter.

 

Den sælgende ejerkreds består af investeringsselskabet Impilo (52%), samt øvrige private investorer (18%).

 

Kirk Kapital har været initiativtager til etableringen af konsortiet med Lundbeckfonden og ATP, og Kirk Kapitals Adm. Direktør Kim Gulstad hilser dem velkommen i ejerkredsen.

 

”Kirk Kapital har været 30% aktionær i FeMD siden 2016, og jeg har således fulgt selskabets flotte udvikling tæt i en årrække. Jeg er overbevist om, at FeMD går en spændende fremtid i møde, hvor selskabet i årene der kommer, vil kunne hjælpe endnu flere patienter med endnu bedre produkter. Jeg er derfor glad for, at Kirk Kapital nu øger sin ejerandel i FeMD, og at vi har kunnet tiltrække så dygtige og prominente med-aktionærer”, siger Kim Gulstad, Adm. Direktør, Kirk Kapital.

 

Siden 1947, har FeMD udviklet og fremstillet hæmostatiske produkter, som anvendes af læger og sygeplejersker til at kontrollere blødninger under operationer. FeMD har i den sammenhæng en global partnerskabsaftale med amerikanske Ethicon, Inc. (en del af Johnson & Johnson), som er ansvarlig for salg og markedsføring af FeMDs hæmostatiske produkter i mere end 100 lande. I tillæg udvikler og producerer FeMD håndholdte biopsienheder, som anvendes i forbindelse med diagnosticering af brystkræft. Biopsiprodukterne er udviklet og distribueres i samarbejde med en global partner. Det danske medicoselskab har omkring 350 medarbejdere og har produktionsfaciliteter i Søborg, Danmark og i Szczecin, Polen. I 2021 havde FeMD en omsætning på 720 mio. kr. og en EBITDA på 281 mio. kr., og har de seneste 10 år realiseret årlig omsætningsvækst på 14%. I 2010 blev FeMD etableret som selvstændigt selskab. Forinden var FeMD en del af Ferrosan A/S koncernen, der frem til 1995 var ejet af Novo Nordisk A/S.

 

Den nye ejerkreds ønsker at investere yderligere i både produktionskapacitet og i den pipeline af produkter, som FeMD har under udvikling.

 

”I Lundbeckfonden er vi glade for at blive en del af ejerkredsen af FeMD, som vi anser som en veldrevet virksomhed og som passer rigtig godt til vores portefølje af virksomheder, der alle har et stærkt udviklingspotentiale. Som erhvervsdrivende fond arbejder vi med et langsigtet perspektiv og ønsker en værdiskabelse, der både udvikler FeMD kommercielt og finansielt og samtidig styrker dansk erhvervsliv inden for healthcare,” udtaler Arne Due-Hansen, chef for Strategiske Investeringer i Lundbeckfonden.

 

Også hos danskernes fælles pensionskasse, ATP, er der glæde over at komme ind i ejerkredsen.

 

”FeMD passer perfekt til den standard, vi har sat for investeringer i ATP Langsigtet Dansk Kapital. Vi glæder os over, at vi nu er langsigtede ejere af en virksomhed, der skaber stor værdi i Danmark og globalt. FeMD er markedsledende aktør, og der er fortsat potentiale til udvikling, vækst og deri at skabe et godt risikojusteret afkast til ATP’s medlemmer. Jeg ser frem til samarbejdet med Kirk Kapital og Lundbeckfonden og til at spille en aktiv rolle i FeMD’s fremtid.” siger Anja Bach Eriksson, Direktør, ATP Langsigtet Dansk Kapital

 

Rasmus Hother Le Fevre vil fortsætte som Adm. Direktør i FeMD.

 

”Jeg er glad for at kunne byde Kirk Kapital, Lundbeckfonden og ATP velkommen som den nye ejerkreds i FeMD. Sammen med den øvrige ledelse og medarbejdere ser jeg frem mod at realisere FeMDs langsigtede potentiale til gavn for patienter, hvor akutte blødninger under operationer opstår. Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Impilo og de øvrige aktionærer for deres støtte og opbakning til FeMD igennem de seneste år”, siger Rasmus Hother le Fevre, Adm. Direktør i FeMD.

 

Transaktionen er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser.

 

Kontaktoplysninger

 

Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect for Kirk Kapital, +45 53 85 07 70

Jesper Sloth Møller, Lundbeckfonden, +45 22 33 86 01

Trine Fruergaard, ATP, +45 28 97 92 30

Morten Rytter Kure, FeMD, + 45 25 62 76 34

 

Om Ferrosan Medical Devices

FeMD udvikler og fremstiller hæmostatiske produkter, som anvendes af læger og sygeplejersker til at kontrollere blødninger under operationer. Produkterne sælges og markedsføres i en global partnerskabsaftale med Ethicon, Inc. (en del af Johnson & Johnson). I tillæg udvikler og producerer FeMD håndholdte biopsi enheder, som anvendes i forbindelse med diagnosticering af brystkræft. Biopsiprodukterne er udviklet og distribueres i samarbejde meden global partner. FeMD har omkring 350 medarbejdere og har produktionsfaciliteter i Søborg, Danmark og i Szczecin, Polen.

 

Om Kirk Kapital

Kirk Kapital er et familieejet investeringsselskab, der ejes af Kirk Johansen-familien. Kirk Johansen-familien er efterkommere af Ole Kirk Christiansen, som etablerede LEGO. Kirk Kapital forvalter ca. 14 mia. kr., der er investeret i strategiske investeringer og finansielle investeringer. Inden for de strategiske investeringer er Kirk Kapital en aktiv og langsigtet ejer med større minoritetspositioner i 15 virksomheder. Se www.kirkkapital.dk

 

Om Lundbeckfonden

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med en bred vifte af kommercielle og filantropiske aktiviteter, bundet sammen af ønsket om at skabe innovation og ny viden til glæde for patienter. Fonden er den langsigtede og engagerede ejer af flere internationale lægemiddel- og sundhedsvirksomheder – Lundbeck, Falck og ALK – og en aktiv investor i de finansielle markeder, i danske biotekvirksomheder og i dansk forskning gennem fondens uddelinger til sundhedsvidenskabelige forskningsprogrammer og talenter på danske universiteter. Fondens uddelinger udgør mere end 500 mio. kr. årligt og har et særligt fokus på hjernen. Det omfatter bl.a. verdens største pris til hjerneforskning: The Brain Prize.

 

Om ATP Langsigtet Dansk Kapital

ATP Langsigtet Dansk Kapital er et investeringsinitiativ, der er sat i verden for at skabe et højt afkast, vækst og arbejdspladser i Danmark ved at understøtte den langsigtede udvikling af flere styrkepositioner i dansk erhvervsliv. ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. ATP løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 733 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber.