Scanmetals køber op

Strategic Investments   /  

21.07.2020

Scanmetals A/S har d. 20. juli 2020 gennemført købet af 85% af aktierne i Scanmetals Deutschland GmbH.

Kirk Kapital erhvervede i 2019 en minoritetspost i Scanmetals og har bistået virksomheden og ledelsen i forbindelse med transaktionen.

Læs pressemeddelelse fra Scanmetals her.

Om Scanmetals

Om Scanmetals

Scanmetals er baseret på en innovativ teknologi til nyttiggørelse og udvinding af metaller fra den forbrændingsaske der produceres af et forbrændingsanlæg. Scanmetals bidrager aktivt til et samfund, hvor vi “reducerer, genbruger og genanvender” vores affaldsprodukter. Scanmetals har anlæg i Danmark, Storbritannien og Tyskland. Scanmetals udvinder årligt ca. 45.000 tons metaller fra forbrændingsaske.