Core Sustainability Capital køber sig ind i Scanmetals

Strategiske Investeringer   /  

29.11.2022

Den nyetablerede kapitalfond, Core Sustainability Capital (CS Capital), der har pensionsselskabet Velliv som stor-investor, har foretaget sin første store investering.

 

CS Capital har købt 33 pct. af Scanmetals, som frem til nu har været ejet af primært selskabets grundlægger Ejvind Pedersen og det familieejede investeringsselskab Kirk Kapital. Scanmetals har en ledende markedsposition i Vesteuropa indenfor genvinding af metaller fra asken fra forbrændingsanlæg.

 

Carsten Gröhn, der er managing partner i CS Capital, ser med tilfredshed på den nye investering.

”Velliv indgik i foråret en aftale om at investere 5 mia. kr. i den grønne omstilling igennem CS Capital. Scanmetals er vores første investering i en fremtidig portefølje af bæredygtige investeringer, og selskabet er et godt eksempel på den type af virksomhed, vi ønsker at investere i indenfor ressourceoptimering, som er et af vores store fokusområder. Scanmetals er med til at fremme en cirkulær økonomi igennem deres unikke teknologi indenfor genvinding af metaller i affald. Den udvikling ser vi frem til at støtte op om”, siger Carsten Gröhn.

 

Scanmetals blev etableret i 2009 af Ejvind Pedersen, med udgangspunkt i en unik teknologi, hvor selskabet mere effektivt kan identificere og sortere metaller i asken fra forbrændingsanlæg. Scanmetals spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling ved at give muligheden for genanvendelse af metaller i nye produkter. I 2019 købte Kirk Kapital 33 pct. af aktiekapitalen, en ejerandel som siden er øget til 40 pct.

 

Fremadrettet vil CS Capital og Kirk Kapital eje 33 pct. hver, mens Ejvind Pedersen og de oprindelige aktionærer også vil eje 33 pct.

 

Ejvind Pedersen, ejerleder i Scanmetals, glæder sig over det kommende partnerskab med CS Capital.

”Jeg er stolt over at CS Capital ønsker at blive en større minoritetsaktionær i Scanmetals. Vi startede rejsen med Scanmetals i 2009 og vi er kun lige begyndt. I de kommende år har vi store ambitioner om at ekspandere geografisk og anvende vores unikke teknologi til at genanvende endnu flere metaller. Det er godt for den grønne omstilling. Samtidig tager vi med CS Capital endnu et skridt i generationsskiftet blandt den oprindelige aktionærkreds som reducerer sin ejerandel. Jeg er samtidig glad for at kunne fortsætte det gode partnerskab med Kirk Kapital”, siger Ejvind Pedersen.

 

Kirk Kapitals administrerende direktør Kim Gulstad byder også CS Capital velkommen i aktionærkredsen.

”Scanmetals har haft en fantastisk udvikling siden vi blev en del af aktionærkredsen i 2019. Selskabet har investeret i at udvidde kapaciteten i både England, Tyskland og Danmark og selskabet er i proces med at etablere en ny produktionsfacilitet i Spanien. Endeligt har Scanmetals etableret sig indenfor et nyt forretningsområde hvor selskabets teknologi kan anvendes til sortering af metalaffald som ikke har været igennem et forbrændingsanlæg. Scanmetals har fortsat stort vækstpotentiale som skal udfoldes i de kommende år. Vi er derfor glade for den nye ejerkonstellation, og vi byder også CS Capital velkommen”, siger Kim Gulstad.

 

Transaktionen er betinget konkurrencemyndighedernes godkendelse.

 

Om Scanmetals

Scanmetals er specialiseret indenfor genanvendelse af metaller og ledende indenfor genvinding af ikke-jernholdige metaller fra restaffald gennem en tør genvindingsproces. Ved benyttelse af de seneste mekaniske- og sensor-sorteringsteknologier, kan selskabet genvinde individuelle fraktioner af ikke-jernholdige metaller og ædelmetaller. Disse metaller bliver renset, opgraderet og solgt til primære og sekundære udsmeltningsanlæg globalt. Scanmetals er en nøgleaktør i den cirkulære økonomi og bidrager aktivt til et samfund, hvor vi reducerer, genbruger og gentænker vores affaldsprodukter. Selskabet har hovedsæde i Kirke Stillinge i Danmark og har fire produktionsfaciliter fordelt på Danmark, Tyskland og England. Se www.scanmetals.com

 

Om Core Sustainability Capital

CS Capital er en nyetableret kapitalfond, der udelukkende investerer i nordiske virksomheder med bæredygtige formål. CS Capital forvalter 5 mia. kr. gennem deres partnerskab med det danske pensionsselskab Velliv. CS Capital er en aktiv minoritetsaktionær, der har til formål aktivt at støtte investeringer med deres bæredygtige vækstambitioner mod den grønne omstilling. Både CS Capital og Velliv er begejstrede for investeringen i Scanmetals, da virksomheden er med til at fremme globale ambitioner inden for cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og reducering af klimaaftryk.

 

Om Kirk Kapital

Kirk Kapital er et familieejet investeringsselskab, der ejes af Kirk Johansen-familien. Kirk Johansen-familien er efterkommere af Ole Kirk Christiansen, som etablerede LEGO. Kirk Kapital forvalter ca. 14 mia. kr., der er investeret i strategiske investeringer og finansielle investeringer. Inden for de strategiske investeringer er Kirk Kapital en aktiv og langsigtet ejer med større minoritetspositioner i 16 virksomheder. Se www.kirkkapital.dk

 

Kontaktoplysninger

Ejvind Pedersen, Scanmetals, tlf. +45 40 26 58 30

Carsten Gröhn, Managing Partner i CS Capital, tlf. +45 26 77 25 27

Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect for Kirk Kapital, tlf. +45 53 85 07 70